ĐẠO LUẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ (DMCA)

pastlinkvn.com dự định hoàn toàn tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số ("DMCA"), bao gồm thông báo và "gỡ bỏ" Điều khoản và hưởng lợi từ các kho lưu trữ an toàn miễn dịch pastlinkvn.com từ trách nhiệm pháp lý đến mức tối đa của pháp luật. pastlinkvn.com có quyền chấm dứt tài khoản của bất kỳ Thành viên nào vi phạm quyền bản quyền của người khác khi nhận được thông báo thích hợp của chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý hợp pháp của chủ sở hữu bản quyền. Dưới đây là các quy trình và thủ tục pastlinkvn.com sẽ tuân theo để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về vi phạm sở hữu trí tuệ. Việc đăng tài liệu có bản quyền mà bạn không có quyền sử dụng là vi phạm chính sách / điều khoản của chúng tôi. Nếu ai đó tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản của chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào, hãy báo cáo cho chúng tôi càng sớm càng tốt