Chương Trình Kiếm Tiền

Chúng tôi pastlinkvn.com thưởng chương trình phục vụ cho bạn cơ hội hoàn hảo để kiếm tiền bằng cách chia sẻ liên kết bảo vệ của bạn với bạn bè và gia đình. Không có giới hạn cho bất kỳ quốc gia nào và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng dịch vụ miễn phí của chúng tôi.
Chương trình dành cho bất kỳ ai có tài khoản, vì vậy hãy đăng ký một tài khoản miễn phí và bạn sẽ nhận được thanh toán hàng ngày mà không có lưu lượng truy cập và không có quy tắc ẩn.
Khi những người khác xem tệp của bạn, tài khoản của bạn sẽ bắt đầu tạo tiền tự động.

 • Số tiền thanh toán tối thiểu - $5
 • Lượt tải xuống hoặc Luồng chỉ được tính 1 view trên một địa chỉ ip (1view/ip)
 • Không có phần thưởng cho tải xuống tự động
 • Yêu cầu thanh toán được xử lý trong vòng 24 giờ. Số lượng lớn thông báo lạm dụng đối với tệp của bạn có thể dẫn đến việc tạm ngưng

Các nỗ lực để đạt được doanh thu bằng các phương pháp gây hiểu lầm hoặc phi đạo đức khác sẽ dẫn đến việc bị đình chỉ ngay lập tức.

Các thành viên phải đồng ý tuân thủ theo các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bản quyền của chúng tôi. Nếu không làm như vậy, tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng hoặc vĩnh viễn.

QUỐC GIA Thu nhập trên 1000 lượt xem
Vietnam $0.25
Worldwide Deal(All Countries) $0.25
Quy tắc để làm theo
 • IP duy nhất được tính một lần cho mỗi địa chỉ ip, người dùng phải xem trang cuối cùng của liên kết được bảo vệ.
 • Liên kết được bảo vệ phải được kích hoạt hình ảnh xác thực để đủ điều kiện cho chương trình phần thưởng.
 • Bạn có thể bảo vệ các url không giới hạn. Không có giới hạn.
 • Bất kỳ hình thức khiêu dâm / khỏa thân nào đều không được phép.
 • Bạn sẽ bị loại và bị cấm nếu bạn cố gắng thao túng hệ thống của chúng tôi.
 • Các liên kết được bảo vệ của bạn phải đáp ứng các điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi có quyền sửa đổi chương trình phần thưởng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • chúng tôi trả tiền cho tất cả các quốc gia lưu lượng truy cập.
 • Số tiền thanh toán tối thiểu là $5.
 • Thanh toán được thực hiện đa dạng qua nhiều cổng ( PAYPAL, BANK, MOMO, VIETTEL PAY, THẺ CÀO..)
 • Thanh toán được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu thanh toán. (Có thể mất đến một tuần hoặc tối đa 7 ngày)