Tag Archives: data

Lỗi trong phần mềm sao lưu dẫn đến mất 77 terabyte dữ liệu nghiên cứu tại Đại học Kyoto

    Các nhân viên bảo trì máy tính tại Đại học Kyoto đã thông báo rằng do một lỗi rõ ràng trong phần mềm được sử dụng để sao lưu dữ liệu nghiên cứu, các nhà nghiên cứu sử dụng hệ thống máy tính Hewlett-Packard Cray của Đại học, được gọi là Luster, đã […]

Dữ liệu lớn có thể khiến người truy cập gặp tình trạng ‘màn hình độ phân giải thấp’

  Ở Ấn Độ, cơ sở dữ liệu của chính phủ nơi 1,25 tỷ cư dân được xác định bằng dấu vân tay và ảnh đã tạo ra một cơ sở hạ tầng quan liêu, mặc dù có nghĩa là đưa những công dân bị gạt ra ngoài lề xã hội nhưng đôi khi có […]

Xử lý cơn bão dữ liệu bằng cách làm phong phú thêm các thuật toán AI với bộ xử lý mới

Tầm nhìn của A3D3 là thiết lập một tổ chức liên kết chặt chẽ gồm các nhà khoa học miền, nhà khoa học máy tính và kỹ sư hợp nhất ba thành phần cốt lõi cần thiết để đạt được AI trong thời gian thực để chuyển đổi khoa học: kỹ thuật AI, phần cứng […]

Phương pháp buộc mô hình học máy tập trung vào nhiều dữ liệu hơn khi học một nhiệm vụ

Các nhà nghiên cứu của MIT đã phát triển một kỹ thuật làm giảm xu hướng sử dụng các phím tắt đối với các mô hình học tập tương phản, bằng cách buộc mô hình tập trung vào các tính năng trong dữ liệu mà nó chưa từng xem xét trước đây. Tín dụng: Viện […]

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]