Tag Archives: reality

Tập dữ liệu mới cho thực tế hỗn hợp và tăng cường tốt hơn

  OpenRooms tạo ra các cảnh tổng hợp chân thực từ hình ảnh đầu vào hoặc bản quét, với khả năng kiểm soát hình dạng, vật liệu và ánh sáng chưa từng có. Tín dụng: Đại học California – San Diego Các nhà khoa học máy tính tại Đại học California San Diego đã phát […]

Hệ thống điều khiển cánh tay robot dựa trên thực tế tăng cường và giao diện não-máy tính

Đối với những người bị khiếm khuyết về vận động hoặc khuyết tật về thể chất, việc hoàn thành các công việc hàng ngày và công việc nhà có thể vô cùng khó khăn. Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực rô bốt, chẳng hạn như các chi rô bốt do não bộ điều […]

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]