Tag Archives: test

Robot chế tạo và phóng máy bay giấy để thử nghiệm thiết kế

  (a) So sánh khoảng cách thực tế trung bình từ thử nghiệm với khoảng cách dự đoán cho các thiết kế máy bay được giữ lại từ mô hình. (b) So sánh sai số trung bình tuyệt đối của dự đoán xác suất đối với tất cả các thiết kế máy bay bị giữ […]

Các nhà nghiên cứu phát triển bộ công cụ để kiểm tra bảo mật của Apple, tìm ra lỗ hổng

    Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang North Carolina đã phát triển một bộ công cụ phần mềm cho phép người dùng kiểm tra khả năng bảo mật phần cứng của các thiết bị Apple. Trong cuộc trình diễn bằng chứng khái niệm của họ, nhóm nghiên cứu đã xác định được […]

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]